Login

ลืมรหัสผ่าน

ABOUT

ดี.โอ.บอนด์ เป็นหนึ่งในผู้นำตลาด นำเข้าวัสดุตกแต่ง
และก่อสร้างซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้คนไทยได้มี
โอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ระดับโลก และพัฒนาวงการก่อสร้าง
ของประเทศไทย อธิเช่น MAONE/fr, BUZON, KREEN+,
DuPont™ Tyvek®