อะไรคือสวนแนวตั้ง

          ปัจจุบันมีการทำสวนแนวตั้งมากมาย เนื่องจากภาวะโลกร้อนมากขึ้น และภาวะคอนกรีตคลายตัว คือ ปัจจุบัน บ้านพักอาศัยมีพื้นที่ของคอนกรีตมากกว่าธรรมชาติ ดังนั้นตอนกลางคืนคอนกรีตมีการคลายความร้อน ทำให้ร้อนมากขึ้นกว่าเดิม ต้นไม้ในเมืองก็มีน้อย นี้เป็นเพียงเหตุผลเล็กๆ และคนมองหาธรรมชาติเป็นทางออกของการอยู่อาศัยแบบพึ่้งพิงและบำบัดที่ดีและปลอดภัย อย่างตัวอย่างโครงสร้างอลูมิเนียม เบา ไม่เป็นสนิม ต่อแบบโมดูล่า เพื่อใช้สำหรับติดตั้งไม้เลื่อยรอบอาคาร เพื่อช่วยทำให้เกิดป่าคอนกรีต สำหรับเมื่องใหญ่ในโลกของเราได้ดี
   

  "สวนแนวตั้ง" เป็นสวนสไตล์ใหม่ที่มีความยืดหยุ่น เน้นที่การประยุกต์ใช้ต้นไม้ และวัสดุจัดสวนอันหลากหลายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยพื้นที่ที่จำกัด ทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ง

   
  สวนแนวตั้ง (vertical garden) จึงมีความหมายที่กว้างและมีรูปแบบที่ไม่ตายตัว แต่โดยรวมแล้วอาจกล่าวได้ว่า สวนแนวตั้งคือการตกแต่งสถานที่ด้วยต้นไม้ และวัสดุธรรมชาติต่างๆโดยเฉพาะในมิติแนวดิ่ง อาจจะหมายถึงสถานที่ซึ่งเป็น โครงสร้างถาวรที่มีอยู่เดิมแล้วอันได้แก่ กำแพง เสา ผนังตึก หรืออาจหมายถึง วัสดุโครงสร้างที่มีการสร้างขึ้นชั่วคราว เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดสวนแนวตั้งก็ได้
   
   สวนแนวตั้งในออกฟิส หรือห้องทำงาน ร้านกาแฟ และสถานที่ต่างๆที่อยู่ภายในอาคาร สามารถเพิ่มออกซิเจนได้มากถึง 40 % ทาง บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด จึงมองเห็นความสำคัญและทำการออกแบบสวนแนวตั้งสำหรับอออฟิส ห้องทำงานที่ต้องการธรรมชาติ ไว้ใกล้ๆ และมีระบบรดน้ำอัตโนมัติเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา เพราะบางครั้งเจ้าของไม่มีเวลามาดูแลต้นไม้อย่างจริงจัง ระบบรดน้ำอัตโนมัติจะช่วยให้เจ้าของไม่จำเป็นต้องเข้ามารถน้ำต้นไม้บ่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการน้ำของต้นไม้นั้นๆด้วย